Vejen til smarte Co2-neutrale byer i Europa

50 mio. kr. til Sønderborg

SmartEnCity er det projekt Sønderborg har fået midler til af EU i efteråret 2015. Projektet er et samarbejde mellem de 3 små og mellemstore byer Vitoria-Gasteiz i Spanien, Tartu i Estland og Sønderborg i Danmark. Projektet har i alt fået tildelt ca. 208 mio. kr. hvoraf de ca. 50 mio. kr. er tildelt Sønderborg.

Indsatsområder

I Sønderborg adresseres 7 hovedpunkter i dette projekt; diagnose og baseline af byen på nuværende tidspunkt, borgerinvolvering, strategisk implementering, renovering af lejlighedsblokke, integreret infrastruktur, grøn transport, og IKT. Disse opgaver løses i samarbejde med projektets danske partnere; Project Zero, PlanEnergi, Sønderborg Kommune og boligselskaberne B42, Sønderborg Andelsboligforening og Boligforeningen Søbo. Sønderborg Forsyning er koordinerende partner.

Specifikt betyder det…

bl.a. energirenovering af ca. 66.000m2 fordelt på 844 lejligheder og solceller installeres på taget af mange af disse tilsammen 45 blokke. Tiltag indenfor grøn transport betyder at byens busser nu kører på biomethangas. Derudover vil en stor del af arbejdet inkludereanonymiseret dataopsamling og et IKT system der kan videreformidle den opsamlede data så andre byer i Europa kan lære af tiltagene der gennemføres i Sønderborg.

Projektet startede 1. februar 2016 og løber i 66 måneder, hvoraf de sidste 24 måneder er til monitorering og evaluering samt udbredelse til følge-byer i hele Europa der kan lære af vores erfaringer og udvikling.

En større sammenhæng

Projektet er en vigtig brik for at nå Sønderborg’s mål om CO2 neutralitet i 2029 som både borgere, virksomheder og politikere støtter op om. Projektets navn SmartEnCity kommer fra Smart Energy City og handler om at reducere energiforbruget, øge produktionen af vedvarende energi, og være smarte omkring det. Derfor indsamler og bruger vi data til at skabe værdi for borgere og virksomheder i området samt kunne lave strategisk planlægning baseret på fakta.

Projektet er en vigtig brik for at nå Sønderborg’s mål om CO2 neutralitet i 2029 som både borgere, virksomheder og politikere støtter op om. SmartEnCity handler om at reducere energiforbruget, øge produktionen af vedvarende energi, og være smarte omkring det.

Energirenoveringer

Nye solcelleanlæg

Biogasbusser

Nye ladestandere

De tre boligforeninger gennemgår individuelle renoveringer af deres boligblokke, men flere tiltag går igen; solceller på taget, udskiftning af fællesbelysning til LED, energieffektive døre og vinduer, isolering af ydervægge og tage.

Med disse tiltag, der reducerer energiforbruget og øger egen produktionen, bliver boligblokkene forsynet med 100% vedvarende energi, også kendt som grøn energi.

Indsatsområder

Borgerinvolvering

Project Zero står i spidsen for involveringen af borgerne i SmartEnCity projektet, og for at de forskellige tekniske løsninger passer til borgernes behov og forventninger.

Boligrenovering af etageboliger

De tre boligforeninger SAB, SøBo og B42 har fået midler til boligrenovering af sammenlagt 45 etageejendomme. Disse ejendomme udgør 844 lejligheder med et samlet areal på 66.000 m2 med i alt 1.700 berørte borgere. De tre boligforeninger gennemgår individuelle renoveringer af deres boligblokke, men flere tiltag går igen; solceller på taget, udskiftning af fællesbelysning til LED, energieffektive døre og vinduer, isolering af ydervægge og tage.

Med disse tiltag, der reducerer energiforbruget og øger egen produktionen, bliver boligblokkene forsynet med 100% vedvarende energi, også kendt som grøn energi.

Bæredygtig transport

En del af projektet går til at udvide den bæredygtige transportsektor i Sønderborg området. Bybusserne blev den 25. juni 2017 udskiftet fra diesel busser til busser der kører på biomethangas. De nye busser fik samtidig også plads til 4 cykler eller 2 barnevogne eller kørestole for at lette adgangen til offentlig transport for borgerne i Sønderborg Kommune.

ICT

Der bliver udviklet en IT platform der kan styre, opsamle data, monitorere og evaluere projektet som helhed, og opkobles til det overordnede IT system for de tre byer i SmartEnCity projektet. Alle data der indsamles som en del af projektet anonymiseres direkte i systemet.

Renovering færdig på Borgmester Andersens Vej

På Borgmester Andersens vej er beboerne i Sønderborg Boligforening glade.

Først blev varmeautomatik installeret og derefter kom de tagintegrerede solceller og nyt tag blev færdigt i september måned. De nye energivenlige vinduespartier er færdigmonterede og LED belysningen udenfor stråler flot i de mørke timer. Indvielsen den 1. december 2016 blev fejret med ringridere og øl/vand.

Nye tagintegrerede solceller og lavenergivinduer blev fejret med ringridere og øl/vand torsdag d. 1. december.

Renovering færdig på Kløver- og Hvedemarken

Siden forsommeren har renoveringen af SABs afdeling på Kløver- og Hvedemarken stået på.

I midten af oktober blev arbejdet med at installere solceller færdigt. Se projekterende ingeniør Torben Esbensen forklare om tiltaget på videoen.

I midten af oktober blev arbejdet med at installere solceller færdigt.

Intelligente ladestandere installeret

De intelligente ladestandere lader bruger Energinet.dk’s prognoser til at lade når der er mest strøm produceret af vedvarende energikilder.

Fire ladestandere til elbiler blev installeret i 2017 til glæde for alle parter. Ladestanderne er standard ladestandere, der kan opsættes på vægge og tilsluttes enhver strømkilde, og er derfor ikke hurtigopladere.

Borgerinddragelse i fuld gang

På Borgmester Andersens vej er beboerne i Sønderborg Boligforening glade.

I januar startede ProjectZero stærkt ud med 30 familier der repræsenterer de 3 boligforeninger, Sab, Søbo og B42. De har meldt sig til et forløb der varer frem til sommeren 2017 hvor de lærer taktikker til at nedsætte deres forbrug indenfor el, vand og varme. Hver måned afholdes en workshop med fokus på et nyt tema.

ProjectZero har gennemført de første workshops med familier fra de tre boligforeninger i SmartEnCity projektet

ProjectZero har gennemført de første workshops med familier fra de tre boligforeninger i SmartEnCity projektet

Biobusser i bybilledet

Ved omlægningen reduceres forbruget af diesel med en million liter diesel, og de nye biobusser, der kører på certificeret biogas, reducerer således CO2-udledningen fra kommunens busser fra ca. 2.700 tons CO2 om året til et rent nul

Den 25. juni 2017 blev Sønderborg Kommunes dieselbusser erstattet med langt mere miljøvenlige biobusser, der i høj grad vil reducere CO2-udledningen fra den kollektive transport. Skiftet skete i forbindelse med, at kommunen alligevel skulle forny kontrakten på bykørsel. Her valgte man at prioritere, at bybusserne skulle være CO2-neutrale.

Ved omlægningen reduceres forbruget af diesel med en million liter diesel, og de nye biobusser, der kører på certificeret biogas, reducerer således CO2-udledningen fra kommunens busser fra ca. 2.700 tons CO2 om året til et rent nul. Biobusserne støjer også mindre, brændstoffet er billigere end diesel, og der bliver udledt færre sundhedsskadelige partikler.

Biobusserne er dimensioneret efter kørselsbehovet i Sønderborg og kan køre ca. 650 km. på en tank.

De i alt 39 biobusser er indrettet, så der er plads til cykler, så det nu er muligt at cykle til arbejde og tage bussen hjem, hvis det regner om eftermiddagen. Der er også plads til både barnevogne og rullestole, og da de nye biobusser ikke længere har trapper, sker indstigningen i samme højde som fortovet. Det gør det lettere for både kørestolsbrugere, gangbesværende og passagerer med barnevogn eller cykel at stige ombord i bussen.

Kontakt

Peter

For at høre mere kan du kontakte Peter Rathje, kontaktperson for den danske del af EU projektet, på email peter.rathje@projectzero.dk.

eu-flagSmartEnCity modtager tilskud fra det Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under kontrakt nummer 691883